לצפייה מיטבית : לאחר הפעלת הסרטון יש להכנס להגדרות  ולשנות את הרזולוציה לרזולוצליה מקסימלית. כך תצפה בסרטון באיכות גבוהה ותראה בבירור את כל הפרטים במסך.

© 2024  SolidCAM Ltd.