• Chamfer Recognition
  Chamfer Recognition
  Multi-Depth Drilling
  Multi-Depth Drilling
  Multi-Tool
  Multi-Tool
  SolidCAM Fixture Protection
  SolidCAM Fixture Protection
 • 10 החידושים הבולטים בכירסום בגירסאות סולידקם האחרונות

  • Multi Tools – אפשרות בחירה של מספר כלים בתוך עיבוד אחד בעיבודי כיס ואימשינינג
  • Chamfer Recognition – תהליך אוטומטי של הורדת פאזות אוטומטית בכל גבהי החלק
  • Drag & Drop לעיבודים ולשבלונות עבודה – אופציה חשובה המאפשרת גרירת עיבוד או שבלונה למודל על מנת לקצר דרסטית את תהליך התיכנות
  • Templates – שבלונות עבודה מוכנות ,להכנת תהליכי תיכנות קבועים מראש המשמשים אותנו בכל חלק ומקצרים דרמטית את תהליך התכנות
  • בחירת גיאומטריה – שיפור ניכר בשיטות בחירת גיאומטריה , בעיקר ע"י אופציית Smart-Face לבחירה מהירה של כל הגיאומטריות או הקדחים על פאה נבחרת
  • הגדרת חומר גלם ומודל מטרה אמיתיים – שיפור גדול המאפשר להגדיר בצורה מדויקת את מידות חומר הגלם הקיים במלאי המפעלי , להגדיר את מודל המטרה ובכך גם להציג סימולצייה מדויקת וגם התחשבות בחומר הגלם בכל שלב של יצירת העיבודים
  • התחשבות במתקנים ואמצעי דפינה – הגירסא החדשה מאפשרת לכם להגדיר אמצעי דפינה על החלק והתוכנה יודעת להתחשב בהם ביצירת מסלול הכלי וכן בצורה אוטומטית ליצור עיבודים משלימים לכרסום החומר שלא עובד
  • Multi-Depth Drilling – שליטה אופטימלית באופציית קידוח בכל שלבי התהליך, מתאים לקדחים עמוקים וכן לקידוחים בעיתיים ששם נדרשת טכנולוגיה משתנה
  • סימולציית סוליד חדשה – סימולצייה מרשימה חדישה המאפשרת סימולציית החלק בחלון נפרד והמשך תיכנות עיבודים או חישוב במקביל
  • אופציות בחירה מהירות בעיבוד אימשינינג – מיגוון שיטות בחירת גיאומטריה מהירות וקלות החוסכות צורך ביצירת גיאומטריות חדשות 
© 2024  SolidCAM Ltd.