מודולת Solid Probe של SolidCAM

SolidCAM מציגה את Solid Probe, מודולה חדשה של SolidCAM להגדרת בית ולמדידת החלק. המודולה משתמשת בכלי מדידה (Probe) בזמן תהליך הייצור על מנת להגדיר את מערכת הצירים הראשית (בית) ולמדידת חלק תוך כדי תהליך הייצור

סימולציית המכונה של SolidCAM, מציגה את כל תנועות כלי המדידה וכך נמנע נזק אפשרי לכלי המדידה.

היתרונות של Solid Probe הופכים אותה למודולה הכרחית לכל מפעל שמשתמש בכלי מדידה:

  • הגדרת בית קלה
  • מדידת חלק בזמן תהליך הייצור
  • תמיכה ב-Tool Presetter
  • בחירה פשוטה של הגיאומטריה מהמודל
  • תמיכה במגוון רחב של שגרות כלי המדידה (Probe Cycles)
  • תצוגה של כל תנועות כלי המדידה
  • תמיכה בבקרי מדידה שונים

שילוב בין כרסום ומדידה

פעולות המדידה משולבות יחד עם פעולות העיבוד ומשתמשות באותן הגדרות גיאומטריות של המודל. שינויים במודל מתעדכנים אוטומטית גם בעיבודים וגם בפעולות המדידה.

הגדרת בית

מודולת Solid Probe נותנת פיתרון פשוט לקביעת הבית, ע”י שימוש ב-16 שגרות שונות, ובכך מחליפה את ההגדרה הידנית של הבתים.

מדידת חלק בזמן תהליך הייצור

מודולת Solid Probe מאפשרת מדידת החלק במכונת ה-CNC בזמן תהליך הייצור או בסיומו, ללא צורך בהעברת החלק למכונת CMM, ומנפקת פלט המשווה בין מידות החלק הנתונות לבין המידות שהתקבלו.

תצוגה של תנועות ה-Cycles

מודולת Solid Probe משתמשת באותן הגדרות גיאומטריות של עיבודים ב-2.5 צירים ונותנת שליטה מלאה בסיבולות (Tolerances), אפשרויות מיון שונות ותצוגה של תנועות כלי המדידה.

תמיכה ב-Tool Presetter

מודולת Solid Probe כוללת תמיכה ב-Tool Presetter.
באופציה זו, המודולה בודקת את כלי הכרסום או החריטה בסוף פעולת שיבוב או לאחר החלפת כלי, וכך ניתן לאתר שבר כלי והתוצאה היא שיבוב בטוח.

© 2024  SolidCAM Ltd.