HSR/HSM מודולת SolidCAM - עיבוד תלת מימדי מתקדם לכרסום במהירויות גבוהות

כרסום בתלת מימד עם עוצמה של עיבוד גס ומסלולי כלי מוחלקים לעיבוד גמר

SolidCAM מביאה את העיבוד התלת ממדי לרמה הגבוהה ביותר של מהלכי כלי מוחלקים, יעילים, עם כרסום חכם והתוצאה היא מסלולי הכלי הטובים ביותר בעיבוד תלת ממדי.

העוצמה של מודולת HSM מוכחת בשוק לעיבוד מהיר של חלקים תלת ממדיים מורכבים, חלקים תעופתיים, תבניות, כלים ומבלטים.

המודולה מציעה אסטרטגיות עיבוד וקישור מיוחדות שיוצרות מהלכי כלי מהירים. HSM שומר על תנועה רציפה של כלי החיתוך, ע”י החלקת מהלכי הכלי בכל מקום אפשרי, וכך משיגים קידמה גבוהה של הכלי וצמצום שחיקת הכלים.

HSM – עיבוד תלת מימדי מתקדם ברמה הגבוהה ביותר

מודולת HSM של SolidCAM מצמצמת למינימום תנועות למפלסים גבוהים, מחליקה תנועות נסיגה בעזרת זוויות או קשתות, ממזערת תנועות סרק באוויר וחוסכת זמן מכונה.

מהלכי הכלי במודולת HSM הם יעילים ומוחלקים, מייצרים טיב שטח מעולה, מקטינים את השחיקה של הכלים ומאריכים את חיי המכונה.

הדרישה המתמדת של השוק לקצר את זמן הייצור, לצמצם הוצאות ולשפר את האיכות, הפכה את מודולת HSM של SolidCAM להכרחית בכל מפעל ובית מלאכה.

HSR - עיבוד גס מהיר

מודולת HSR של SolidCAM מציעה אסטרטגיות לעיבוד גס מהיר כולל Contour ,Hatch ,Hybrid Rib-roughing, ו-Rest roughing.

HSM - עיבוד גמר מהיר

טכנולוגית ה- CAM המתקדמת של HSM מבצעת פעולות עיבוד מהירות ללא פניות חדות במסלול הכלי, מבטיחה שהכלי נשאר במגע עם החומר ככל הניתן, מצמצמת את תנועות הסרק באוויר ובונה מסלולי כניסה/ יציאה חלקים ומשיקים.

המשתמש שולט בקביעת אזור הכרסום ב- HSM ע”י ציון זווית נטיית המשטח או ציון תחומי העיבוד.
המודולה מספקת יכולות מגוונות להגדרת תיחום השטח המעובד, כולל ע”י צללית, שטחי מגע של הכלי, אזורים רדודים, שארית החומר וגם גיאומטריית תיחום לפי הגדרת המשתמש.

מודולת HSM של SolidCAM נותנת פיתרון מעולה למשתמשים שדורשים עיבוד מהיר מתקדם. כמו כן אפשר להגביר את היעילות ללקוחות עם מכונות ישנות יותר ע”י צמצום תנועות סרק באוויר וע”י החלקת התנועה כדי לשמור על תנועה רציפה. 

מודולת HSM מבצעת עיבודים תלת ממדיים ברמה הגבוהה ביותר ומשדרגת את ביצועי המכונות של כל מפעל.

חלקים תלת ממדיים לאחר עיבוד עם iMachining 3D + HSM

© 2024  SolidCAM Ltd.