HSS - כרסום מהיר של משטחים נבחרים

מודולת HSS של SolidCAM היא מודולה לעיבוד מהיר של משטחים בטיב שטח מעולה. המודולה מעבדת אזורים נבחרים בחלק, כולל Undercuts. המשתמש בוחר בקלות משטחים לעיבוד, ללא צורך בתיחום (Boundaries). המודולה תומכת בכלי שיבוב רגילים וצורתיים.

כרסום של האזורים הנבחרים בלבד בזכות השליטה המרבית על כלי החיתוך

מודולת HSS משלימה את מודולת העיבוד ב- 2.5 צירים, עם יכולת כרסום משטחים נבחרים, בחלקים תלת ממדיים ופריזמטיים.
מסלול הכלי של HSS יכול לכרסם מספר משטחים או משטח בודד, ליצירת מסלולי כלי חלקים, לקבוצה של משטחים (למשל: fillets). 

למשתמש יש שליטה מירבית על הכלי וכך הוא מקבל כרסום של האזורים הנבחרים בלבד, ללא צורך בתיחום או בבניית גיאומטריית עזר. 

המשתמש יכול להפעיל בקלות כלי חיתוך קוניים, כלים צורתיים כ- Lollipop, או T-Slot, לטיפול ב-Undercuts או בגיאומטריה מורכבת.

אסטרטגיות ייחודיות לכרסום משטחים, יוצרות מסלולי כלי חלקים, בטיב שטח מעולה

מודולת HSS של SolidCAM נותנת מגוון אסטרטגיות לכרסום משטחים כדי ליצור את מסלול הכלי היעיל ביותר לעיבוד גמר של המשטחים הנבחרים.

אסטרטגיות קישור ייחודיות במודולת HSS, יוצרות כניסות ויציאות חלקות. יכולות הקישור נותנות שליטה מרבית ומדלגות על חורים או חריצים, ללא צורך בתיחום וללא צורך בשינוי המשטח. ניתן לבצע נסיגת כלי לגובה ביטחון בכל מישור. 

בקרת התנגשויות מתקדמת למניעת התנגשות של חלקי הכלי במשטח

המודולה בודקת את התנגשות חלקי הכלי (כלי, קנה, מחזיק) במשטח. בדיקה זו עוזרת למשתמש להתרחק ממשטחים סמוכים למשטח העבודה. המשתמש בוחר מתוך מספר אסטרטגיות נסיגה.

מודולה הכרחית לכל מפעל

מודולת HSS מבית SolidCAM יוצרת משטחים באיכות גימור גבוהה במיוחד ולכן היא כלי יעיל, משמעותי והכרחי לכל סוגי החלקים במפעל.

© 2024  SolidCAM Ltd.