iMachining מוסיף ערך עצום עבור מנהל הייצור

 • מתחילים לתכנת לאחר יום הדרכה אחד 
 • תכנות של חלק מורכב בגודל קטן עד בינוני אורך בממוצע ½ שעה עד 4 שעות 
 • הגברת הביטחון בתוכניות ה-CNC שהתכנת שלך מייצר עם iMachining
 • מלאי כלים קטן יותר
 • פחות כלים ב-Setup של כל חלק
 • הארכה משמעותית של חיי הכלים (ארוכים יותר ב-300%-800%)
 • זמן הכרסום קטן בחצי ואף יותר, עבור כל אחד מהחלקים
 • יכולת חיתוך של חומרים קשים גם במכונות פחות חזקות
 • iMachining יוצר תאימות מלאה בין מסלולי הכלי וכל תנאי השיבוב לבין תכונות המכונה, הכלי וחומר הגלם ובכך מבטיח חיתוך מוצלח של חלק ראשון. 
 • פחות תיקוני סטייה עבור כל חלק, כלומר, פחות עיבודי יישור או פרוצדורות להורדת לחץ לאחר הכרסום
 • יצירת משטחים באיכות גימור גבוהה, מצמצמת את הצורך בעיבודי גמר ידניים
 • שימוש בפחות כלים גדולי קוטר (גדולים מ-3/4 אינץ' או 20 מ"מ). קצב הסרת החומר של כלי בקוטר 16 מ"מ הוא כמעט זהה. 
 • קצב הסרת חומר גבוה במיוחד ושימוש בכלים קטני קוטר לחיתוכים עמוקים, מצמצם עיבודים של שארית החומר, עיבודי EDM, ואת כמות הכלים לשימוש. 
 • iMachining מצמצם משמעותית את שחיקת הכלים וכך חיי הכלים מתארכים ומשתמשים בפחות כלים. 
 •  שימוש במספר כלים קטן יותר – המשמעות היא פחות עבודת Set up של הכלים, הוצאות תקורה נמוכות יותר על לוגיסטיקה של כלים, צמצום משמעותי בהוצאות על עלות הכלים, סיכוי גדול יותר למצוא כלי ספציפי במלאי (פחות עיכובים במהלך העבודה).

..זמן הכרסום הצטמצם מ-146 דקות ל-28 דקות. הם התרשמו מאוד מקלות ומהירות התכנות של החלק...

© 2019  SolidCAM Ltd.