טכנולוגיית iMachining מובילה לשיתוף פעולה בין Widia ו-SolidCAM

תוצאות מעולות לחיתוך iMachining עם כלי החיתוך של Widia...

העוצמה והיכולת המדהימות של iMachining הובילו לשיתוף פעולה בין יצרנית הכלים Widia, מקבוצת Kennametal, לבין SolidCAM. 

אנשי חברת Widia בגרמניה בדקו את כלי החיתוך שלהם בעבודה עם iMachiningבמרכז הטכנולוגי של SolidCAM בשרמברג גרמניה ונדהמו מהתוצאות!

סרט חיתוך של iMachining עם כלים של Widia:
http://youtu.be/j1qTHiyoSWs 
הסרט צולם במרכז הטכנולוגי שלנו. 

חברת Walter Meier היא מפיצה של מכונות CNC וכלי חיתוך בשווייץ. 
Widia יציגו את הכלים שלהם בביתן של Walter Meier בתערוכת Prodex שתערך בבאזל, שווייץ ב-18-21 בנובמבר, 2014. 

Walter Meier ידגימו בביתן שלהם חיתוך iMachining, עם כלים של Widia, על מכונת Hurco

בברכה, 

אמיל סומך

© 2019  SolidCAM Ltd.