...זמן החיתוך של פלדה הצטמצם משמעותית וחיי הכלים התארכו בצורה ניכרת. זה לא משהו חד פעמי...

...He saw our online video of iMachining and was very enthusiastic.

....Rubber mold (automotive component)...steel EN31

..difficult material 1.4828 (X15CrNiSi20-12).. used in devices to inspect exhaust systems ..heat resistant up to 1000 deg..nearly no wear in tool!

© 2019  SolidCAM Ltd.