...iMachining 3D היא טכנולוגיה מדהימה. נמצאת בכמה רמות מעל כל מה שראיתי אי פעם. אני חושב שאין תוכנית שלא יישמתי בה את הטכנולוגייה הייחודית של...

...במקום שעתיים זה לקח חצי שעה במכונה, אין לי מילים. זה יוצא אפילו יותר מ-70% חיסכון...

שגם חיסכון של דקה אחת בייצור כל חלק הוא מאוד משמעותי, כיוון שמדובר באלפי חלקים... בעיבוד הגס היחיד שהיה בחלק חסכנו 70%, ובחלק כולו חסכנו סך הכל 7%...

טיב השטח הסופי שהושג היה 0.37 Ra, טוב פי שתיים מטיב השטח לו ציפו!!!

חיסכון של 57% בזמן החיתוך של אלומיניום ושל 76% בחיתוך פלדה...

iMachining הפך לסטנדרט עבור כל העיבוד הגס במפעל, והם משתמשים בו בחומרים מכל הסוגים, לכיסים מסוגים שונים, לפרופילים ולעיבוד גס תלת ממדי

...מנהל החברה עמד נדהם ואמר לנו: עם iMachining זה נראה כאילו אנחנו חותכים אלומיניום!!!...

SolidCAM הייתה ההשקעה המשתלמת ביותר מבין כל ההשקעות המשמעותיות שעשיתי בעשר השנים האחרונות! החיסכון שהשגנו בחיי הכלים כבר בחודש הראשון, כיסה את עלות...

...חיסכון עבור סדרה אחת הוא 3000$ - החיסכון עבור כלל המוצרים שלהם הוא פשוט בלתי יאומן!...

...זמן הכרסום הצטמצם מ-146 דקות ל-28 דקות. הם התרשמו מאוד מקלות ומהירות התכנות של החלק...

© 2019  SolidCAM Ltd.