בעבר זמן הכירסום היה מעל 24 שעות לכל 5 הכיסים – עם-iMachining 3D זמן הכירסום הוא כ-10 שעות בלבד ..

original cycle time in Inconel was 1 hour 15 min - after iMachining we got his cycle down to 3 min 15 sec (96% saving!!!)

 

"You can quickly recover the entire cost of SolidCAM and iMachining in tooling cost savings alone."

 

..they went from 60 Minutes down to 3 minutes on their first test...at least twice the tool life

 

... the result was a 500 percent increase in tool life and an 86 percent reduction in cycle time.

© 2019  SolidCAM Ltd.